Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.04.2017 11.05.2017 Zápis do MŠ Litohlavy dne 11.5.2017
uživatel
31.03.2017 16.04.2017 OZV č. 1/2017, o nočním klidu
uživatel
23.03.2017 31.03.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29.3.2017
uživatel
08.03.2017 24.03.2017 OOP, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského
uživatel
08.03.2017 24.03.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Litohlavy dne 16.3.2017 + navržený program
uživatel
27.01.2017 12.02.2017 KÚPK čj. ŽP/590/17 - Výzva - Návrh OOP, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského
uživatel
25.01.2017 26.02.2017 Plzeňský kraj - Záměr darovat pozemky p.č. 1360/6 a 1360/7 v k. ú. Litohlavy obci Litohlavy (bezúplatný převod)
uživatel
25.01.2017 26.02.2017 Obec Litohlavy - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodet. informací do digitální podoby a Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
uživatel
25.01.2017 10.02.2017 Placení místních poplatků v r. 2017 - termín a ceny
uživatel
25.01.2017 02.02.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2.2.2017 + navržený program jednání
uživatel
19.12.2016 04.01.2017 Obecně závazná vyhláška obce Litohlavy č. 2/2016, o nočním klidu
uživatel
16.12.2016 11.01.2017 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu „Dostavba chodníků v obci Litohlavy“
uživatel
07.12.2016 15.12.2016 Pozvánka na Sněm zástupců DSO Horní Berounka, povodí Klabavy dne 15.12.2016
uživatel
07.12.2016 15.12.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Litohlavy dne 15.12.2016 + navržený program jednání
uživatel
07.12.2016 23.12.2016 Veřejná vyhláška OÚ Litohlavy o možnosti převzít písemnost: čj. 281/2016 adresát Marie Fayterová, Litohlavy 39, čj. 282/2016 adresát Nicole Fayterová, Litohlavy 39, čj. 283/2016 adresát Stefan Fayter, Litohlavy 39
uživatel
29.11.2016 15.12.2016 Veřejná vyhláška - Záměr prodeje pozemku p.č. 758/1 v k. ú. Litohlavy
uživatel
23.11.2016 09.12.2016 Návrh rozpočtu obce Litohlavy na r. 2017
uživatel
16.11.2016 02.12.2016 Návrh rozpočtu DSO HBPK na r. 2017
uživatel
09.11.2016 25.11.2016 Veřejná vyhláška MěÚ Rokycany čj. MeRo/8541/OST/16 - Územní rozhodnutí "Litohflavy, RO, Pod Vršíčkem, p.č. 1095/23, kNN
uživatel
26.10.2016 05.11.2016 Svoz nebezpečného odpadu 5.11.2016
uživatel